ISHI

Kabanata 6

Nagising si Cassey sa naramdaman niyang pagdila ng aso sa kaniyang mukha. Hindi niya
maigalaw ang kaniyang katawan sa higpit ng pagkakatali sa kaniya. Nakatali siya sa isang
ugat na pumasok sa kweba. Nakatali rin pati ang kaniyang kamay sa kaniyang harapan at
kahit papaano ay kaya niya pa itong igalaw. Inikot niya ng tingin ang kaniyang paligid.

Nasa loob siya ng isang kweba na tanging maliit na sinag mula sa isang maliit na butas sa
itaas ang nagbibigay ng liwanag sa loob nito. Nakita niya ang asong nakaupo sa harap niya.
Hindi ito mapakali na tila ba gusto nitong magpahimas at makipaglaro sa kaniya. May
nakasabit na pendant sa leeg ng aso na nakakabit sa collar nitong gawa sa taling balat ng
saging. Hindi nga lang niya mabasa dahil nakalapat ito sa lupa.


Ilang segundo lang at nakarinig siya ng yabag ng mga paa mula sa di kalayuan. Pinikit niya
ang kaniyang mga mata pero bahagya itong bukas sapat para makita niya ang pagdating ng
taong nagtali sa kaniya. Nakita niya ang ulo ng isang lalaking gumagapang sa maliit na
pasukan ng kweba. Tumindig ito at nakita niyang nakasuot ito ng coverall suit na kulay dilaw.
May bitbit itong mangkok na may lamang mga nilagang saging. Lumapit sa harap niya at
inilapag sa kaniyang paanan ang mangkok na dala nito. Tumayo ito para kunin ang galon ng
tubig na nakasabit sa ugat ng puno na dumikit sa kweba. Inilapag din nito ang tubig sa harap
niya.


Patuloy…….

Advertisements
ISHI

Para sa mga susunod na mga kabanata, iclick ang download button sa baba para mabasa ito sa sarili mong device.

Idownload dito

Advertisements
Advertisements
Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s